Столична община е изготвила проект за модернизация на два социални дома, с който кандидатства за средства от европейски фонд.
Стойността на проекта е 6 млн. лв. и е по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”, съобщи заместник – кметът на София Ирина Савина, цитирана от пресцентъра на общината.
Целта е да се ремонтират домът за стари хора в район „Овча купел” и дома за слепи лица в район „Триадица”. Проектното предложение включва модернизация на сградите, обновяване на дворовете, изграждане на общодостъпна среда в и извън сградите, саниране и хидроизолация, подмяна на дограмата с цел намаляване на разходите за енергия. Предвижда се използването на възобновяеми енергийни източници като слънчеви колектори за затопляне на сградите и за затопляне на водата за битови нужди. Проектите включват и ново обзавеждане на стаите. /БЛИЦ