Дирекция „Инспекция по труда“ във Велико Търново е започнала процедура по обявяване в несъстоятелност на охранителна фирма, съобщи за радио "Фокус" инж. Невена Стефанова, директор на Инспекцията. Тя посочи, че служителите във фирмата са над 30, като една трета от тях не са получавали заплащане повече от два месеца.

За случая е билa уведоменa и омбудсмана Мая Манолова. Инспекторите извършили проверка, при която е констатирано, че фирмата е прехвърлена срещу 200 лева на психичноболен човек от Горна Оряховица, като преди това тя е била със седалище в София.

„На базата на предишни проверки, които сме правили на стария работодател, установихме, че на една трета от работниците не са изплатени трудови възнаграждения повече от два месеца. С тези доказателства ние сме внесли молбата в съда. Ако съдът обяви тази фирма в несъстоятелност, всички работници ще могат да си получат трудовите си възнаграждения от гарантирания фонд на вземанията“, обясни инж. Невена Стефанова. Тя посочи, че съдът трябва да се произнесе по случая в едномесечен срок.

С промените в Кодекса на труда и Търговския закон правомощията на дирекциите „Инспекция по труда“ са разширени. Инспекторите вече могат да задължават работодателите чрез задължително за изпълнение предписание да изплатят забавените възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.