Гражданите, които са подали сигнали за корупция, ще получават парични награди. Премията ще е в кърпа вързана само ако тяхната информация доведе до осъдителни присъди. Размерът й все още не е ясен. Това предвижда антикорупционна стратегия на правителството, представена вчера. Сред основните акценти в нея е и борбата с дребната корупция. Ще се разглеждат и анонимни сигнали, които съдържат достатъчно данни за разкриване на нарушителя.
Стратегията предвижда и създаване на нов антикорупционен орган, който ще обединява основните звена за борба с корупцията в България. Специализираното междуведомствено звено между прокуратурата, ДАНС и МВР ще разследва престъпления, извършени от лица, заемащи или заемали висши държавни длъжности - общо 7670 лица, съобщава &quot;Стандарт&quot;. <br /> <br /> Новата структура ще обедини всички служби, които и сега са натоварени с анализа, превенцията и борбата с корупцията по високите етажи на властта. Те ще имат по-широки правомощия, включително и достъп до банковите и данъчните тайни. В звеното ще влязат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), БОРКОР и частта от Сметната палата, отговаряща за имуществените декларации на всички висши държавни служители, включително и магистратите. Самите декларации ще бъдат с разширен обхват - вече ще се проверяват и лицата, с които проверяваният живее на семейни начала.<br /> <br /> &quot;Ще се дадат по-големи правомощия на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за обследване на необяснимо богатство. Ще се въведат системи за проверка на интегритета и методологии за оценка на риска и ясна отговорност на ръководителя за прилагането им&quot;, разясни силовият вицепремиер Меглена Кунева. Дейността на структурата ще бъде координирана от един от вицепремиерите или от премиера. Но министърът няма да има никакви възможности да влияе върху работата й.&nbsp;/БЛИЦ<br />