Общо 571 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители, показва справка на БТА, направена в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември 2015 година. Към 31 декември 2015 година в страната има общо 5259 населени места, от които градовете са 257, селата - 5000, като два са манастирите със статут на населено място.
От всички 5000 села в България точно общо 571 са без население или с едноцифрен брой жители, сочат данните. Общият брой на селата с едноцифрен брой жители е 411, а 160 са населените места, в които няма нито един постоянен обитател. С един жител в страната са точно 69 села. По двама души население има в 67 населени места, а по трима - в 44 села. 46 населени места в България са с по четирима жители. С по пет души постоянно население са 52 села, а с по шестима жители - 33 села.

Общо 28 села имат по седем жители, други 34 са с по осем обитатели, а 38 села са с деветима души население. Селата без население са разположени в 11 области на страната, а тези с едноцифрен брой жители са пръснати в 21 области. Справката в регистъра показва, че най-много села без жители /61/ и най-много с едноцифрен брой на населението /115/ има в Габровска област - общо 176. В Габровска област има общо 349 населени места, което означава, че повече от половината от тях са или необитаеми, или с едноцифрен брой на жителите. След нея се нарежда област Велико Търново /общо 336 населени места/ с 54 села без постоянно население и 87 села с едноцифрен брой на обитателите. В двете области са разположени повече от половината от селата в разглежданата група.

В област Кърджали има 10 села без жители и 23 с едноцифрен брой население. В Смолянска област с нулево население са 7 села, а други 31 са с едноцифрен брой на жителите си. Със 7 села без жители е и област Хасково, в която според данните има 18 села с едноцифрен брой на населението. В Софийска област са разположени 6 села без население, както и 26 с едноцифрен брой на жителите. В две области - Благоевград и Стара Загора, са разположени по четири села без жители, като в първата населените места с едноцифрен брой на обитателите са 20, а във втората - седем.

В област Кюстендил има три села без жители, а 23 са с едноцифрен брой на населението. В областите с административен център Бургас и Търговище има по две села без жители и съответно 3 и 13 с едноцифрен брой население. С различен брой на селата с едноцифрен брой население са областите Перник /16 села/, Добрич /12 села/, Видин /5 села/, Варна /3 села/, Монтана, Пазарджик и Пловдив /по 2 села/ и Враца, Силистра и Сливен по едно село с едноцифрен брой жители. Общо 1689 населени места, включително Клисурски и Рилски манастир, които имат статут на населено място, са с население под 100 души.

Ако към тях се прибавят и селата с нулево население - 160, общият брой на населените места под 100 жители става 1849 или повече от една трета от всички населени места в страната, включително и градовете. Проверката показва, че към края на миналата година 279 села имат население между 10 и 20 души включително, като 28 села имат точно по 10 жители. В тази група попада и Клисурският манастир с 11 постоянни обитатели. От 21 до 30 жители имат 164 села, а от 31 до 40 жители - 158 населени места, включително и Рилският манастир със своите 38 обитатели. В 134 села населението към края на миналата година е между 41 и 50 души. В други 133 села живеят постоянно между 51 и 60 обитатели. В 119 села населението е между 61 и 70 души, а в 117 между 71 и 80 души.

В 95 населени места населението е между 81 и 90 жители, а в 79 - жителите са между 91 и 99 души. Към края на 2015 година 13 села имат по точно 100 души население. Справката в регистъра показва, че най-многобройна е групата на селата, в които живеят между 101 и 200 души включително - 698 села. Следва групата на селата с население между 201 и 300 души, в която попадат 528 населени места. Трета по големина група е на селата с обитатели между 1001 и 2000 души, в която попадат 398 села. В 387 населени места постоянните жители са между 301 и 400. В 284 села броят на обитателите е между 401 и 500 души, а в 205 - между 501 и 600. В 184 села населението е между 601 и 700 жители.

Между 701 и 800 обитатели имат 153 села. В 103 села населението е между 801 и 900 жители, а в 94 живеят между 901 и 1000 души, като населено място с точно 1000 обитатели няма. Общо 78 села попадат в групата с население между 2001 и 3000 жители. В други 20 села живеят между 3001 и 4000 души. В 6 села населението е между 4001 и 5000 души. Едно село попада в групата между 5001 и 6000 жители и още едно в групата над 6000 жители. И към края на миналата година най-голямото българско село остава Лозен /обл. София-град/ с население 6250 души. Справката показва, че Лозен е по-голям от 142 града или иначе казано от повече от половината градове в страната.

Следващото по големина село е Айдемир /обл. Силистра/ с население 5727 души. Топ 10 на най-големите села допълват Бистрица /обл. София-град/ с население 4979 души, Казичене /обл. София-град/ със своите 4737 обитатели, Драгиново /обл. Пазарджик/ с 4714 жители, Розино /обл. Пловдив/ с 4278 жители, Мало Конаре /обл. Пазарджик/ с 4145 души, Труд /обл. Пловдив/ - 4044 жители, Калипетрово /обл. Силистра/ - 3938 жители и Градец /обл. Сливен/ - 3935 обитатели. Любопитно е да се отбележи, че цели 2391 села в страната са по-големи от най-малкия град в България - Мелник, който има 208 жители към края на миналата година. Други 6 села пък имат равен брой жители с Мелник.