В конферентната зала на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" на 21 март от 14.00 часа ще се състои среща-събеседване на тема "Осветлението в ж.к. "Студентски град". Това съобщи пресцентърът на висшето училище. В дискусията ще участват студенти, част от инициативен комитет на студентските съвети на висшите училища в София и представители на местната власт.
Инициативният комитет на софийските студентски съвети е организиран, за да защити правото на студентите на безопасна среда за живот, отговаряща на европейските норми. В него участват студенти от Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Химикотехнологичния и металургичен университет, Медицинския университет, Техническия университет, Лесотехническия университет, Националната спортна академия &quot;Васил Левски&quot;, Университета за архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкия университет &quot;Св. Иван Рилски&quot;, Националната музикална академия &quot;Проф. Панчо Владигеров&quot; и от Университета по библиотекознание и информационни технологии.<br /> <br /> Инициативният комитет на софийските студентски съвети и партньорите им от младежката инициатива &quot;ПОдЛЕЗНО&quot; са организирали емпирично изследване за осветеността в Студентския град. След обработка на събраните данни и обобщаването им е установено, че 48,7 процента от уличното осветление в Студентския град не работи. Други 45,2 процента от осветителните тела са неефективни. През последните три години са регистрирани повече от десет случая на насилие и криминални прояви в зоните &quot;на тъмно&quot; в Студентския град, посочват организаторите на изследването. Те информират, че в началото на март студентите са започнали първа кампания под мотото &quot;Студентски град - на светло&quot;, за да се популяризира инициативата. Като част от проекта Инициативният комитет на софийските студентски съвети разпространява и анкета с база данни, която да обобщи мнението на засегнатите и да помогне за конкретизиране на исканията на студентите. /БЛИЦ