Международната кредитна агенция Standard & Poor`s повиши кредитния рейтинг на София от ВВВ- на ВВВ със стабилна перспектива.
&bdquo;Това е рейтингът, който има и държавата. Градът не може да има по-висок рейтинг от държавата, така че на този етап сме достигнали максимума. Това е изключително важно&quot;, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при проверка на строителните работи на бул. &bdquo;Драган Цанков. <br /> <br /> Според Фандъкова основните аргументи на агенцията са много строга финансова дисциплина и много амбициозна капиталова програма, която се финансира благодарение на повишена събираемост на приходите и съфинансиране на европейски проекти. Изтъкнат е фактът, че Столична община успява да се разплаща навреме със своите партньори. Това означава, че всички заеми, които общината има, както и тези, които ще поиска да получи, ще са с още по-ниска лихва. На практика, само от двата заема, които общината има, електротранспортът и за интегриран градски транспорт се спестяват около половин милион лева, благодарение на този повишен кредитен рейтинг.<br /> <br /> &bdquo;Наистина съм много доволна. Това се дължи на много силната екипна работа. За да може да имаме и началния, по-силен старт при преговори с Европейската инвестиционна банка за заема, който подготвяме от 50 милиона евро, да предложим на Столичен общински съвет за реконструкция на нови булеварди и улици на София&quot;, каза Фандъкова. <br /> <br />