С изпити по английски език, италиански език и философия и социални науки продължава втората кандидатстудентска сесия за учебната 2016/2017 г. на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите.
Той включва диктовка, тест и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа.
 
Конкурсният изпит по италиански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматически материал, разширен до активното владеене на около 4000 думи и изрази, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.
 
Кандидатстудентският изпит по философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в три части с обща продължителност от четири часа.