Държавните съдебни изпълнители при Софийския районен съд и Служба „Архив”, която обслужва гражданското производство от днес се местят в сградата на бул. „Цар Борис ІІІ” №54. От 4 март и Трето гражданско отделение ще се помещава на новия адрес.
Заради преместването след 12.00 ч. на 26 февруари и на 27 февруари няма да се извършват справки по делата в сградата на ул. &bdquo;Съборна&rdquo; №9. Регистратурата на Трето гражданско отделение ще функционира нормално и съдебните заседания ще се провеждат редовно в сградата на ул. &bdquo;Съборна&rdquo; №9, уточняват от съда. Юристите призовават гражданите към разбиране.<br />