Началото на строителните дейности за рехабилитацията на Централна жп гара София ще бъде дадено на 3 април 2014 г., съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ).
Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД &bdquo;Обединение ГБС&ndash;Централна гара София&ldquo;, а строителният надзор ще се осъществи от ДЗЗД &bdquo;Обединение ТРТ&rdquo;. Стойността на сключените договори възлиза на над 62 млн. лева без ДДС. Сред целите при реализирането на обекта е пълно архитектурно обновяване на приемното здание, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност. Строителните дейности трябва да приключат до края на 2015 г. <br /> <br /> Модернизацията на Централна гара София е част от проект &bdquo;Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата &ndash; &bdquo;Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София&rdquo;, &bdquo;Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа&rdquo;, &bdquo;Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап&ldquo;, който се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма &bdquo;Транспорт&rdquo; 2007-2013 г.<br /> <br /> Церемонията ще се състои от 11.00 часа, на първи перон, в източната част на Централна гара София (при &bdquo;ВИП&ldquo; залата). <br />