Екоминистерството е прекратило процедурата за оценката за въздействие върху околната среда на прединвестиционното проучване на трасето за тунел под Петрохан. Причината – новият път и тунелът преминават през няколко защитени територии, съобщават от МОСВ.

Предложението беше внесено за оценка от АПИ.

Експертите са установили, че по-голямата част от инвестиционното предложение попада в границите на шест  защитени зони  - „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан”, „Раяновци”, „Понор”, „Западен Балкан”, „Берковица”.  

Строежът е в противоречие с режима на защитена зона „Берковица” и по тази причина е недопустим, пише "Конкурент". 

Решението на екоминистерството може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ