При кандидатстването за кредит хората трябва да носят копие от трудов договор и документ за неплатения отпуск (ако са работили на заплата); документ за регистрация, ако са самоосигуряващи се, декларация за прекъсната дейност или документи за спад в доходите.

Пенсионери и хора, които получават доходи от наем, също може да кандидатстват за безлихвени заеми в размер до 4500 лв. по програмата на Българската банка за развитие (ББР), става ясно от отговори на банката на въпроси на граждани.

Безлихвените заеми за пострадали от кризата заради COVID-19 граждани се отпускат в офисите на седем банки, а парите са осигурени от правителството чрез ББР. Достъп до заемите имат хора, които са в неплатен отпуск, но са работили последните 6 месеца преди работодателят да ги изпрати у дома, и не получават доходи по други трудови правоотношения.

Заемите са достъпни и за самоосигуряващи се граждани, които са преустановили дейността си заради епидемията или имат поне 20% спад на доходите. Достъп до кредитите имат и еднолични търговци и собственици или съдружници във фирми, които отговарят на тези условия.

При кандидатстването за безлихвен заем не се изисква изрядно кредитно досие. Но поради строгите нормативни изисквания банките могат да вземат предвид кредитната история на конкретния кандидат преди кризата и да му предложат кредит по-малък от 4500 лв., но поне 1500 лв., посочват от ББР.

Ако получите отказ за отпускане на безлихвен заем се информирайте какво е основанието, тъй като то често е отстранимо, съветват от ББР. Можете да потърсите съвет от банката, в която сте кандидатствали, или от ББР на мейлите [email protected] или [email protected]