&nbsp;Зачеването и раждането на новия живот е един от най-радостните моменти в личната история на всяка двойка. Наред с радостта за родителите обаче предстои и голямата отговорност към новия член на семейството. Още преди раждането двойката може да помисли за здравето на своето дете като направи една важна застраховка за бъдещето. Това може да стане чрез съхраняване на стволови клетки от плацентарна кръв и/или тъкан от пъпна връв. <br /> <br /> Стволовите клетки са част от медицината на бъдещето. Това са клетки, които притежават способността да се самопроизвеждат и да се изменят по контролиран начин в специализирани клетки, изграждащи различни органи и тъкани. Стволовите клетки стоят в основата на възстановителната (регенеративната) медицина. Те са основен инструмент за възобновяване, възстановяване или изграждане отново на увредени органи и тъкани в човешкото тяло с медицински или козметични цели. <br /> <br /> В Медицински комплекс &bdquo;Д-р Щерев&rdquo; са обособени специализирани крио помещения и иновативни лаборатории за съхранение и приложение на стволови клетки, които нямат аналог на територията на България. В тях функционира водещата българска тъканна банка &quot;Булген&quot;, чиито специалисти се грижат за професионалното пробовземане, изолиране и съхранение на стволови клетки. Допълнително екипите на Болница &quot;Д-р Щерев&quot; и Тъканна банка &quot;Булген&quot; развиват научна програма и внедряват &quot;методики на бъдещето&quot; в областта на регенеративната медицина. Активната експериментална работа и дългогодишният опит на членове на клиничния и лабораторния екип в това число и проф. Станимир Кюркчиев, един от водещите български учени в тази област, позволява проучване на възможностите за приложение на стволовите клетки и разработване методики за внедряването им в клиничната практика.<br /> <br /> Всички бъдещи родители, избрали Медицински комплекс &bdquo;Д-р Щерев&rdquo; за раждането на своето дете, могат да се възползват при преференциални финансови условия от пакетната грижа &bdquo;раждане плюс съхранение на стволови клетки.&rdquo; Преди една бъдеща майка или двойка да се насочи към съхраняване се извършва консултация с лекуващия лекар и специалист от тъканната банка относно същността, възможностите и перспективите на стволовите клетки, отделени от плацентарна кръв (хемопоетични клетки) и тъкан от пъпна връв (мезенхимни клетки). Представят се условията на пробовземане и съхранение, както и етапите на манипулацията и изолиране на стволовите клетки. Двойката се запознава с финансовите условия и избира подходящия за нея финансов план. Преди настъпването на раждането се оформя пакетът от документи, който трябва да бъде подписан от бъдещата майка или родителска двойка. Екипът на Медицински комплекс &bdquo;Д-р Щерев&rdquo; и тъканната банка подготвят всичко останало като координация и подготовка на медицинско оборудване и консумативи за извършване на пробовземането в деня на раждането.<br /> <br /> Самата процедура се извършва непосредствено след като раждането на детето е приключило и е прерязана пъпната връв, преди или след отделянето на плацентата от маточната повърхност. Плацентарната връв се събира в специален за целта стерилен сак чрез убождане на вената на пъпната връв, след като се вземе и парче нея (с дължина около 15 см.), като се поставя в специална епруветка. <br /> <br /> Вземането на умбиликална кръв и пъпна връв е напълно безопасно и безвредно, както за майката, така и за новороденото. След извършването на пробовземането, пробата постъпва в тъканната банка, където стартират процедурите по лабораторна обработка. В този период става изолирането на стволови клетки и провеждането на изследвания и анализ на тяхната годност &ndash; установява се процентното съдържание на стволови клетки и тяхната жизненост. В последствие отделените клетки се обработват с криопротектанти и се извършва контролирано замразяване с течен азот по специален алгоритъм. Замразените стволови клетки се съхраняват в условията на течен азот или азотни пари при температура от -196oC за продължителен период от време (договорът, който се подписва от майката/родителската двойка, е за период на съхранение от 21 години.) Следва извършване на окончателно заключение за годността на отделените стволови клетки и издаване на удостоверения. Това става след получаване на резултатите от всички извършени изследвания, които стават ясни в различен период за двата вида стволови клетки. За хемопоетичните клетки срокът е 10 дни след пробовземането, а за мезенхимните клетки е 20 дни. Ако резултатите от изследвания са в норма, майката или родителската двойка получава удостоверение за успешно извършени дейности по изолиране, замразяване и съхранение на стволови клетки. <br /> <br /> Съхраняването на стволови клетки от плацентарна кръв и тъкан от пъпна връв е своеобразна здравна застраховка, която може да се извърши единствено при раждането на човек, а всеки родител се надява никога да не използва за своето дете или негово братче/сестриче. Въпреки това с развитието на медицина става все по-широк кръга от заболявания, които могат да бъдат лекувани чрез приложение на стволови клетки. <br /> <br /> Хемопоетичните стволови клетки (ХСК) например са отговорни за формирането на всички самоподържащи и саморегулиращи функции на кръвотворната система. Те имат способността бързо да се променят и да дават начало на клетките на кръвта и имунната система. ХСК могат да възстановят всички клетъчни елементи на кръвотворната система &ndash; лимфоцити, гранулоцити, моноцити, еритроцити и др. ХСК могат да бъдат изолирани единствено от кръв от пъпна връв (плацентарна кръв), костен мозък и периферна кръв. През 80-те години на миналия век е доказано, че плацентарната кръв съдържа хемопоетични стволови клетки, които могат да заместят костния мозък като източник на клетки за трансплантация. В момента плацентарната кръв е най-богатият източник на ХСК, извличани чрез безболезнена процедура и подходящи за трансплантация с много по-ниски разходи за тяхната обработка и продължително съхранение. Групите от заболявания, при които към момента се прилага трансплантация на ХСК включват: Хронична левкоза; Миелодисплатичен синдром; Болести, свързани с патология на стволови клетки &ndash; апластична анемия, анемия на Falconi, пароксизмална нощна хемоглобинонурия; Болести свързани с нарушения в пролиферацията на миелоидния растеж -остра и идиопатична миелофиброза, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия; Лимфопролиферативни разстройства - Хочкинов лимфом и нехочкинов лимфом; Фагоцитарни дисфункции; Хистиоцитарна дисфункция; Наследствени нарушения на метаболизма; Наследствени аномалии на еритроцитите - бета таласемия, сърповидноклетъчна анемия; Наследствени разстройства на имунната система; Тромбастения на Гланцман; Макроглобулинемия на Валденщрьом; Други наследствени заболявания.<br /> <br /> Мезенхимните стволови клетки (МСК) на свой ред могат да се трансформират в различни типове клетки като: мастна тъкан, нервна тъкан, чернодробни клетки, поддържащи клетки в костния мозък, клетки, изграждащи сърдечния мускул, епителни клетки, клетки, изграждащи сухожилия, клетки, изграждащи мускули, клетки, изграждащи хрущяли, клетки, изграждащи костната система. Към момента се предвижда МСК да бъдат използвани като допълнително лечение при: Сърдечни заболявания като миокарден инфаркт, кардиомиопластия; Увреждания и травми на нервната система; Костни дефекти и счупвания; Остеоартрити и увреждания на хрущялна тъкан; Възстановяване на големи дефекти на кожата като рани, белези и т.н.; Потискане на имунните реакции при трансплантация на клетки или органи; Модулиране на имунните реакции при автоимунни заболявания; Възстановяване на дефекти на зъбите; В козметичната медицина / при пластичната хирургия.<br /> <br /> В последните години регенеративната медицина отбелязва все по-голям и бърз напредък и скоро към изброените по-горе заболявания, които могат да бъдат третирани с приложение на стволови клетки, ще се добавят и нови. В крайна сметка радостта от новия живот идва с отговорността за неговото съхраняване, а медицината на бъдещето дава тази възможност на отговорните родители. <br />