Община Горна Оряховица организира работни групи, за да оптимизира разходите за общинските дейности, без да се увеличават местните данъци и такси за догодина, пише БНР.

В кризисна година е немислимо увеличението на местните данъци и такси, заяви кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев на последната сесия на Общинския съвет.

Той посочи, че от налозите с общински характер вече са събрани 95 %, като евентуално увеличение на ставките ще затрудни бизнеса и домакинствата и ще намали събираемостта. 

Започва сформирането на работни групи, които да направят план за оптимизиране на общинските разходи при очакваната тежка 2022-а година, заради цените на енергоносителите.

Почти всички обществени сгради в Горна Оряховица са на природен газ и това ще доведе до значително увеличение на разходите за догодина, коментира заместник-финансовият кмет Николай Георгиев и допълни, че едно от големите разходни пера ще бъде и уличното осветление.