Окръжният съд в Бургас даде ход на делото за отнемане имуществото на Янко Гюров-Поморийския, сочен за „стратег” на Несеъбрско-Поморийската наркомафия на Митьо Очите. Производството е образувано по мотивирано искане на комисията „Кушлев” по Закона за отнемане на имущество придобито по престъпен начин.
В иска е посочено имущество на стойност 175 900 лева. По документи става дума за офис на две нива в Слънчев бряг с площ 64,47 кв.м. придобит през 2004 г. на пазарна цена към 2008 г. 159 900 лева и цена към момента на купуването 74000 лева, 35 дружествени дяла от участието на Гюров във фирма „ДъчСтрой” и 12 500 лева от продажбата на 1250 дяла на фирмата „Зеленика 2002” ООД.
Според експертите от комисията Гюров няма законен източник на средства, който да обезпечава това имущество. Защитата оспорва иска и твърди обратното. Съдът допусна изпълнението на съдебно-техническа експертиза и назначи три вещи лица , които да направят оценка имота в Слънчев бряг, към момента на придобиване и към момента на депозиране на искането.
По искане на защитата беше допусната и съдебно-икономическа експертиза, която да установи размера на печалбата на фирмата „Вая 7” ООД за периода 2000-2003 година, където Гюров е съдружник. Предстои вещо лице да провери по какъв начин са изплащани дивидентите от тази фирма, като се издирят и посочат документи по плащанията.
Съдът отказа разпит на свидел, дал два заема на Поморийския в размер на 100 000 лева и отложи за по-късен етап решението за допускане на графологична ескпертиза, която да докаже истинността на договорите за заем .
Следващото заседание е насрочено за 9 април от 9.30 часа в БОС. / Дарик радио