Търговска верига ЗОРА приема изключително сериозно препоръките на Министерствоjf на здравеопазването на Република България. В тази връзка, без да създава излишна паника, фирма ЗОРА предприе бързи и ежедневни системни мерки за опазване от заразяване с COVID-19 на всички клиенти, посещаващи търговските обекти, и на служителите, работещи в ЗОРА. 
 

Всички служители в магазините на ЗОРА, които са в постоянен контакт с клиентите, имат задължението да не допускат повече от 5 клиенти едновременно в търговските зали, за да не се получава струпване на  много хора на едно място.


Касиерите и служителите, работещи в пряк досег с парични средства, работят със защитни ръкавици и предпазни маски, които се подменят на 2 часа. Продавач-консултантите трябва да контактуват с клиентите  при дистанция от 1,5-2 метра. Често докосваните повърхности и уреди от клиенти се дезинфекцират постоянно.

Търговските зали в обектите на ЗОРА се дезинфекцират минимум 2 пъти на ден и  4 пъти през работния ден се дезинфекцират и почистват повърхностите при касовата зона, входни врати, сервизни помещения, до които посетителите имат пряк достъп.

Шофьорите, доставящи закупена стока до клиентите, са оборудвани с предпазни маски и ръкавици, които сменят периодично. Осъществяват контакт с клиенти и конрагенти при дистанция 1,5-2 метра.

Минимум 2 пъти през деня се дезинфекцират кабините на превозните средства.

Във всички търговски обекти на ЗОРА с приключването на работния ден задължително се прави основно почистване и дезинфекция на всички зали и прилежащи помещения.