Конституционният съд образува три конституционни дела по искане на партия ГЕРБ във връзка с проведените на 12 май парламентарни избори. Вчера с 96 подписа на депутатите на ГЕРБ в Конституционния съд бяха внесени три жалби за касиране на изборите, проведени на 12 май. С гласовете на депутатите на Бойко Борисов бяха внесени и жалби от името на РЗС и НФСБ.
Както БЛИЦ вчера съобщи, единственият, който не е подписал жалбата е Александър Ненков, който е син на конституционния съдия Румен Ненков.<br /> <br /> Делото под номер 13 е за касиране на изборните резултати по искане на група народни представители от ГЕРБ заради нарушения на закона в деня за размисъл. Според вносителите на искането, в деня за размисъл е бил нарушен чл. 11 от Конституцията, който забранява една политическа партия или идеология да се обявява или утвърждава за държавна. Докладчик по това дело е председателят на КС Димитър Токушев, назначен за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката през 2006 г.&nbsp;<br /> <br /> Под номер 14 е образувано дело за произнасяне по законността на изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание във връзка с нарушения на изборното законодателство при провеждане на изборите в секциите в Република Турция. То отново е подадено от група депутати от ГЕРБ, но по сигнал на РЗС. В искането се твърди за незаконното разкриване на 86 изборни секции в Турция, за откриване на изборния ден от непълни състави от по двама или трима души на СИК и РИК, както и за търговия с вот сред компактни групи от български турци. Докладчик по него е съдия Благовест Пунев, избран за съдия в КС от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд през 2006 г.<br /> <br /> Делото под номер 15 отново е по искане на депутати от ГЕРБ, но по сигнал на Национален фронт за спасение на България (НСФБ) - за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-ро Народно събрание. В изложението на искането се посочват конкретни случаи, в които партията е била ощетена при преброяването на изборните резултати. Докладчик съдия е Пламен Киров, е избран за съдия в Конституционния съд от президента на Републиката 2006 г.<br type="_moz" /> <br />