Националната служба за охрана (НСО) търси да назначи 34-ма служители на сержантски длъжности – 20 охранители, 10 шофьори, трима автомонтьори и един сътрудник по поддържка на машини и инструменти.

Документи за кандидатстване за длъжностите "младши сътрудник" - охранител и "младши сътрудник" - шофьор се подават до 7 март 2024 г. включително, съобщават от НСО.

Свободните 20 длъжности за охранители в НСО са за кандидати до 32 години със завършено средно или по-високо образование. Новопостъпилите служители ще преминат начално военно обучение и първоначална професионална подготовка, с която ще придобият специфични знания и умения за използване на огнестрелно оръжиеспециализирано оборудване и тактика и техники за защита.

Кандидатите трябва да са пълнолетни български граждани с чисто съдебно минало, да са физически и психологически пригодни, както и да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "B".

Кандидатите за служители по охраната преминават през изпит за установяване на физическа подготовкапсихологическо изследване и заключително интервю.

Свободните 10 сержантски длъжности за шофьори в НСО са за кандидати, не по-възрастни от 40 годинифизически и психологически пригодни, със завършено поне средно образование и с чисто съдебно минало. Кандидатите трябва да притежават свидетелство за управление на МПС от категория "C" и да не са лишавани от право на управление на МПС през последните 3 години. Сред изискваните документи е и удостоверение (справка) от МВР-Пътна полиция за наложените наказания на водача.

Кандидатите за водачи на МПС преминават през изпит за установяване на физическа подготовка и изпит за установяване на ниво на специфични знания и умения за изпълнение на длъжността, в т.ч. практически изпит с управление на автомобили от различни категории ("C" и "B") на полигон и в градски условия. На следващите етапи кандидатите ще преминат през психологично изследване и заключително интервю.

До 7 март 2024 г. включително се приемат документи на кандидати за сержанти в НСО за 3 (три) свободни длъжности "младши сътрудник“ – автомонтьор. Кандидатите трябва да имат завършено поне средно образование и професионална квалификация в областта на автотранспортната техника, да не са по-възрастни от 40 години и да са с чисто съдебно минало.

Кандидатите за автомонтьори в НСО също преминават през три етапа на конкурсната процедура – изпит за установяване на нивото на специфични знания и умения, психологично изследване и заключително интервю.

Една свободна длъжност е обявена за сержант на длъжност "младши сътрудник“-поддръжка на машини и инструменти. Изискванията за заемане на длъжността са идентични с тези за длъжност "младши сътрудник“-автомонтьор, като кандидатите трябва да имат професионална квалификация в областите машини и съоръжения, машинен техник и енергийни съоръжения и инсталации или сходна. Срокът за кандидатстване също е 7 март т.г.

Документи се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа в приемната стая на контролно-пропускателния пункт на НСО на адрес: гр. София, бул. "Черни връх“ № 43.

Подробна информация за конкурсните процедури, за изискванията към кандидатите, нормативите, които следва те да покрият, както и необходимите документи, са публикувани в раздел "Кариера в НСО/Конкурси“ на интернет страницата на НСО на адрес: https://nso.bg/enumcat.php?cat=competitions.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук