Главният прокурор Сотир Цацаров предложи процедурата по избор на негов наследник да започне възможно най-рано - на 15 юли, а изслушването на кандидатите и гласуването да стане на 14 ноември на заседание на пленум на ВСС.

Мандатът на Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г. и най-ранната възможна дата за откриване на процедурата по избор на нов главен прокурор е 10 юли, а най-късната - 10 септември.

"Моето предложение е да не се чака късната дата, а да започне възможно най-рано, за да има пълна възможност за осъществяването й, за да е нормална процедура. На практика част от съдебната прцедура съвпада и със съдебната ваканция", обясни Цацаров на заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

10 от членовете гласуваха предложението единодушно и приеха официално пленумът на ВСС да обяви началото на процедурата на 15 юли. По закон следват четири дати на последователни заседания, които ще се проведат до края на юли 2019 г. - на 18, 22, 25 и 29 юли, на които да бъдат обсъждани предложения за бъдещ главен прокурор.

На 29 юли ще бъде последното четвърто заседание, след което започва да тече 14-дневен срок, в който кандидатите да представят концепциите си. Крайният срок за концепциите ще е 12 август.

До 7 октомври трябва да бъде готов окончателният доклад на Комисиите по професионална етика и атестиране и конкурси.

На 30 октомври ще се проведе заседание на прокурорска колегия за обсъждане на тези доклади, а до 6 септември ще се приемат въпроси от университети и неправителствени организации към кандидатите.

Изслушването на кандидатите и гласуването по избора на нов главен прокурор да стане на 14 ноември 2019 г. в четвъртък на заседание на пленум на ВСС, предложи Цацаров.