Главният прокурор Сотир Цацаров е сезиран от Държавна агенция „Национална сигурност“ за регистрирано сдружение с нестопанска цел с наименование „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“ със седалище гр. Благоевград, чиито цели са насочени срещу единството на нацията и представляващо заплаха за националната сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.
 

Главният прокурор изпрати справката от ДАНС на компетентната прокуратура - Окръжна прокуратура гр. Благоевград.

Каракачанов сигнализира главния прокурор за опасна подривна дейност на две НПО-та
 
Окръжна прокуратура – Благоевград възложи и е извършена проверка, след приключването на която, днес Окръжна прокуратура - Благоевград сезира Окръжен съд - Благоевград с искова молба за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“.
 
Основание за това е дейността на сдружението, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави.
 
Целите на сдружението са политически, а средствата за тяхното постигане недвусмислено сочат, че учредителите приемат, не само съществуването на македонско етническо малцинство в България (каквото не съществува, предвид решение № 1 от 29.02.2000 г. на КС на РБ по конст.д. № 3/1999 г.), но и че правата и свободите на това малцинство са накърнени, поради което се налага тяхната защита.
 
Дейността на това сдружение е насочена срещу единството на нацията, поради което то съществува в нарушение на чл.44 ал.2 от Конституцията на Р България.