Университетският преподавател и богослов проф. Николай Маджуров е починал, на 88-годишна възраст, съобщиха негови близки.

Проф. Николай Иванов Маджуров е роден на 6 февруари 1932 г. в с. Извор, Бургаско. Между 1948 и 1953 г. учи в Софийската духовна семинария.


Служи 3 г. войник и се записва студент в Духовна академия „Св. Климент Охридски“ в София, която завършва пред 1960 г. От 1 ноември 1960 г. до 1 юли 1961 г. е епархийски проповедник в Сливенска митрополия.

От 10 октомври 1961 г. е аспирант (докторант) при катедрата по Християнска апологетика и История на философията. От 1 март 1965 г. е библиотекар при Св. Синод, а от 20 юли същата година до 1 септември 1971 г. е учител в Софийската духовна семинария.

През 1971 г. защитава докторат на тема: „Религиозно-философските възгледи на М. Ломоносов (1711-1765 г.)” и започва преподавателска работа в Духовната академия в София като асистент.

През 1976 г. става гл. асистент, а през 1978 г. – доцент. Темата на хабилитационния му труд е: „Религиозните и философски съмнения на блаж. Августин“.

От 1985 г. е професор в Духовната академия (от 1991 г. отново Богословски факултет на СУ). През 1990 г. специализира в Източноцърковния институт в Регенсбург, Германия.

Преподава Християнска апологетика и История на религиите в Богословския факултет на СУ и в Православния богословски факултет на ВТУ. Има дъщеря и син свещеник - о. Йоан.