През 2016 година населението на България е намаляло с 7.3% към 1 000 души от цялото население на страната. Това сочи статистика на Евростат относно населението на държавите членки на Европейския съюз през 2016 година.
По данните на Евростат за 2016 година най-голяма смъртност се отчита в България - 15.1% към 1 000 души от населението на страната ни. След нас в тази класация се нареждат Латвия и Литва (14.5%), Румъния и Унгария (13%). Най-малка смъртност се наблюдава в Ирландия и Кипър - с по 6.4% към 1 000 души от населението. 

Средните стойности показват около 10% смъртност към 1 000 души от населението на ЕС. През 2016 година в ЕС са починали 5.1 милиона души, което е около 91 000 по-малко спрямо 2015 година.

През 2016 година като цяло населението на ЕС се е увеличило с 1.5 милиона души, което е 3% към 1 000 души от цялото население на ЕС. 

В 18 страни членки се наблюдава ръст в населението. Най-голям ръст в този показател бележи Люксембург, където за 2016 година населението се е увеличило с 19.8% към 1 000 души от населението на страната. След тях с най-голям ръст се нареждат Швеция (+14.5%), Малта (+13.8%), Ирландия (+10.6%), Австрия (+9.5%), Германия и Кипър (+7.6%), Дания (+7.2%), Великобритания (+6.5%) и Холандия (+6%).

Най-голям спад в този показател се наблюдава в Литва, където населението е намаляло с 14.2% към 1 000 души от цялото население на страната. След това се нареждат Латвия (-9.6%), Хърватска (-8.7%), България (-7.3%) и Румъния (-6.2%).

България е с ниско ниво и по отношение на раждаемостта. За 2016 година в този показател първенец е Ирландия, където са се родили 13.5% бебета към 1 000 души от цялото население на страната. Голяма е и раждаемостта в Швеция, Великобритания и Франция, където се отчитат 11.7% раждаемост към 1 000 души население.

По-ниска раждаемост се наблюдават в южните държави членки. Най-малко бебета спрямо броя на населението на страните през 2016 година са се родили в Италия - 7.8% раждаемост към 1 000 души от населението на страната. По този показател България е с 9.1% раждаемост спрямо 1 000 души от населението на страната ни.

В рамките на ЕС средната раждаемост е около 10% към 1 000 души. През 2016 година в Съюза са се родили 5.1 милиона бебета, което е с 11 000 повече от 2015 година.