Учителите от ПГ по жп транспорт „Христо Смирнeнски“ в Карлово са направили мониторинг на всички 294 ученици от 15 населени места, които се обучават в учебното заведение. От тях 147 са с проблемно поведение по отношение на учене, отсъствия или дисциплина, съобщава marica.bg. 

"Търсим начин да стигнем до всеки от тях - с добро, но и с нужната строгост - казва директорът Стефан Филчев. - Проблемът е, че този тип ученици не се страхуват нито от двойка, нито от отсъствие, нито от спиране на социални помощи. Нямаме друг инструмент да ги мотивираме, освен да направим уроците интересни и да изградим доверие“, обяснява той.

Филчев представи подхода на учебното заведение на среща за възможностите и ограниченията в работата по обхвата на деца от уязвими групи, в която участваха представители на 93 учебни заведения от Пловдивска област, Регионалното управление по образованието, социалните служби, полицията и Областната управа.

Практика в гимназията е във всеки учебен час, независимо от предмета, да се отделят 5 минути за четене на текст на български и поправяне на грешки - заради ниското ниво на владеенето на езика и лошата грамотност.

Друга местна практика отвъд разписаните нормативи е след 3. или 4. час, когато учениците решат, че могат да не влязат в останалите, учителите да обиколят с лични коли местата, на които се събират - закусвални и беседки из града.

„За първи тази година обаче усещам голяма умора, стрес и нервност у учителите. Усилията са ежедневни за мотивирането на децата, но ако родителите не са ни съмишленици, много битки ще бъдат изгубени“, казва Филчев.

И споделя основните проблеми. От една страна, не навсякъде има добро взаимодействие по Механизма за обхват между училищата, общините, полицията и социалните. Училищата търсят полезния ход и започват други проблеми, разказа директорът. В същото време малко родители оказват съдействие.

Част от тях крият проблема. Други са абдикирали напълно от ангажимента си да обяснят на децата, че образованието е нужно. В това отношение повече помагат дядовците и бабите, отколкото майките и бащите.

Пречка са демографските процеси - по икономически причини много деца заминават за чужбина със семействата си, връщат се след година-две и са пропуснали много. Други пък са оставени на свои роднини тук и контролът е занижен.

Проблем са и ранните бракове в малцинствените общности.

 „С част от тези причини за отпадането на децата училището не може да се справи само и трябва цялостна политика на държавата - категоричен е Стефан Филчев. - Но ние не се отказваме от битката.“

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук