В "Държавен вестник" излезе указ номер 237 от 26.11.2019 г. за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор.
Документът гласи:


"УКАЗ № 273 ОТ 26.11.2019 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН СТОИМЕНОВ ГЕШЕВ ЗА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България.

Издаден в София на 26 ноември 2019 г.

Подпечатан с държавния печат".

Президентът Румен Радев подписа решението на ВСС, който преизбра Гешев за обвинител №1. При първото гласуване Румен Радев върна указа с мотива, че в "надпреварата" има само един кандидат.