Американското посолство у нас излезе със съобщение относно текущото състояние на визовите услуги в България. Ето какво се казва в него.

Консулският отдел към Посолството на Съединените американски щати в София има удоволствието да обяви възобновяването на визовите услуги за всички категории неимигрантски визи в ограничен обем.

От осми декември предлагаме ограничен брой места за интервюта за посетителски визи (B1, B1/B2, B2).

В момента предлагаме толкова места за интервюта, колкото позволяват местните условия, ресурсите и съображенията за сигурност, като призоваваме кандидатите да вземат предвид ограниченията и да подготвят молбите си възможно най-рано. За повече информация относно възобновяването на визовите интервюта, моля посетете сайта на Посолството.

Announcement on the current status of visa services in Bulgaria
The Consular Section at U.S. Embassy in Sofia is pleased to announce the resumption of visa appointments for all categories of nonimmigrant visas on a limited basis. Beginning December 8, we will offer a limited number of appointments for visitor visas (B1, B1/B2, B2). We are offering as many appointments as local conditions, resources, and safety considerations allow, and we encourage applicants to be mindful of the constraints and to apply early. For more information about the resumption of these interviews, please visit the Embassy’s website.