По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни се увеличават с 38 000, или с 1,7%, спрямо края на март 2010 г., като достигат 2,23 млн., съобщи НСИ.
Увеличението на наетите е предимно в икономическите дейности със сезонен характер - &quot;Хотелиерство и ресторантьорство&quot; - с 36,8%, и &quot;Селско, горско и рибно стопанство&quot; - с 13,3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности &quot;Административни и спомагателни дейности&quot; &ndash; 2,3%, и &quot;Образование&quot; &ndash; 2%.<br /> <br /> Най-голям е относителният дял на наетите в дейностите &quot;Преработваща промишленост&quot; &ndash; 22,9%, и &quot;Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството&quot; &ndash; 18,1%, в които през юни 2010 г. броят на наетите спрямо март 2010 г. се увеличава съответно с 0,3 и 0,2 на сто.<br /> <br /> В края на юни 2010 г. наетите са със 174 000, или със 7,2% по-малко, в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на наетите спрямо юни 2009 г. се наблюдава в икономическите дейности &quot;Преработваща промишленост&quot; - с 43 000, &quot;Строителство&quot; - с 41 000, и &quot;Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството&quot; - с 32 000. <br /> <br /> Средната месечна заплата за април, май и юни 2010 г. е съответно 643, 640 и 636 лева. <br /> <br /> През второто тримесечие на 2010 г. средната заплата нараства спрямо първото тримесечие с 3,4% до 640 лева. През второто тримесечие на 2010 г. средната заплата нараства с 8,8%, спрямо същия период на предходната година. Спрямо второто тримесечие на 2009 г., средната заплата в обществения сектор нараства с 3,7%, а в частния сектор - с 11%.