Увеличават персонала на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" със 134 щатни бройки, а на Главна дирекция "Охрана" - с 66 щатни бройки. Това реши днес кабинетът с приемане на изменение на Постановление за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието.

Проектът на правителството е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на Закона за държавния бюджет на България за 2021 г., с който при приемането на бюджета на Министерството на правосъдието за тази година са включени средства за увеличаване на персонала на двете специализирани дирекции за обезпечаване на възложените им функции.
песроса
Спецификата в правомощията на служителите в тези структури, които са включени и в системата за защита на националната сигурност, са свързани с изпълнение на наказанията и осъществяване на охрана на съдебните сгради.

През последните години има тенденция за намаляване на числеността на служителите при ГДО и ГДИН за сметка на увеличаването на ангажиментите по отделните направления на дейности, посочват от правителството.

В ГДИН ежегодното редуциране на държавните служители в бюджетната сфера засяга и личния състав на пенитенциарната система, вследствие на което настъпват проблеми в организацията на охраната и лостовата служба в затворите. В ГДО се цели доизграждане на структурата на дирекцията, което ще доведе до изпълнение на функционалните задължения на служителите в пълен обем.

Припомняме, през август 2020 г. съдебни охранители в Бургас излязоха на протест с искане за повече служители и по-високи заплати.
Ден по-рано стана ясно, че заради неизпълнените обещания на правосъдния министър от Синдикат "Охрана" са готови да излязат и на национален протест в София.