В момента в гр. Априлци е в ход проект "Канализационна мрежа и локално пречиствателно съоръжение за отпадни води с биологично пречистване до 2 л/сек на централна градска част на кв. "Център".
Проектът се финансира със средства от ПУДООС при Министерство на околната среда и водите. Сметната стойност на обекта възлиза на около 2 000 000 лв. с ДДС, съобщиха днес от местното кметство. /Гергана Димитрова, БЛИЦ