Изграждане на многофункционална спортна зала, Център за детски и младежки дейности и реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бояново, Маломирово и Раздел са проектните предложения на община Елхово по програмата за развитие на селските райони, съобщи кореспондентът на БЛИЦ.
Проектите ще бъдат представени по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Част от средствата, които се предоставят по програмата са насочени към строителство, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, както и за изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт. Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекти, представени от общини е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер - левовата равностойност на 3 000 000 евро.
Марина Шиварова, БЛИЦ