57% от всички беработни в Ловешка област са жени, показва анализ на Регионалната служба по заетостта, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Ловеч. 40% от тях са на възраст над 50 г.
Анализът показва, че 61%  от безработните жени са без специалност, 51% с основно и по-ниско образование. Хората без работна заплата, на възраст над 55 години, са 2500 души, т.е. 41%, като повече от половината от тях са жени, а 61,6% престояват на борсата над 1 година, съобщиха днес от ведомството.
Попадащите в тази група трудно намират работа, тъй като 57% от тях са без специалност или професия, а 53% са с основно образование.
Другата рискова група - младежи до 29 г., са 1051 /17,4%/ от регистрираните безработни. Над една година са на борсата 3053 души или 50,5% от регистрираните. От 1 до 2 години търсят работа 729 души /12%/, а над 2 години - 2324 души /38,4%/.
През август в Ловешка област е достигнато равнище на безработица от 7,79% при средно за страната 5,89%. Намалението спрямо предходния месец юли е съвсем минимално, но спрямо август 2007 г. е с 1,43 пункта.
Регистрираните в бюрата по труда през август т.г. са 6046 души, като намалението спрямо същия месец на м.г. е с 1113 души.
Обявените през август свободни работни места са 389 - 157 в БТ Ловеч, 90 в БТ Луковит, 88 в БТ Троян, 54 в БТ Тетевен. Постъпилите на работа са 268, като 245 от тях са наети в реалната икономика. За едно свободно място са се конкурирали 11 безработни при 10:1 за юли.
През последния летен месец нивото на безработица намалява във всички общини с изключение на Луковитска. С най-ниска безработица и под средната за страната са общините Троян - 4,22%, и Ловеч - 5,76%. Традиционно най-високи стойности има показателят в общините Угърчин - 16,72%, и  Ябланица - 16,07%. /БЛИЦ