“Не! На просията”, “Не поощрявайте безработицата!”, “Не подпомагайте неграмотността!” – с тези призиви се обръщат към местното население и към летовниците в популярния морски курорт от комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Несебър, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас.
Кампанията “Не! На просията” е провокирана от многобройните сигнали, които са постъпили в общината. В тях гражданите съобщават, че в морската община неправомерно се събират парични дарения. Това се извършвало от различни лица, които се представяли за служители или доброволци към различни фондации и неправителствени организации. След извършените справки в наличната в общинската администрация документация е констатирано, че Общината не е издавала официално разрешение за подобна дейност.  /БЛИЦ