Министерство на околната среда и водите подновява работата на Управляващия комитет за оценка на проекти с нисковъглеродни производства, изпратени в девета глуха от предишното ръководство на екоминистерството. Очаква се съставът на комитета да стане известен съвсем скоро и първото заседание да е в началото на ноември.
Проектите по механизма &bdquo;съвместно изпълнение&rdquo; са тези, при които други държави са инвестирали в нисковъглеродни производства в България и би следвало да получават всяка година единици редуцирани емисии. Този механизъм обхваща периода на действие на Протокола от Киото и приключва през 2012 година.<br /> Сред първите проекти, които ще бъдат разгледани, е проект &quot;Производство на Биодизелово гориво от слънчогледови и рапичени семена за нуждите на транспорта в България&quot;, собственост на &laquo;Астра Биоплант&raquo; ЕООД гр. Сливо поле, област Русе. Той е разработен от &laquo;Астра Биоплант&raquo; ЕООД и австрийската фирма &laquo;KWI Consultants&raquo; GmbH, верифициран е от независимия орган към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и в него като партньор е и Австрия. <br /> <br /> Проектната идея е представена пред МОСВ през февруари 2006 г. Тогава собственикът на проекта получава Писмо за подкрепа и предприема инвестиции по разработка на документацията и по изграждане на завод за биодизел в гр. Сливо поле. След като проектът получава оценка, че е реализуем, той е публикуван за коментари на страницата на рамковата конвенция през ноември 2006 г. От началото на 2007 г. досега &laquo;Астра Биоплант&raquo; ЕООД настоятелно очаква подкрепа от МОСВ за регистрация на проекта в националния регистър, инвестира над 20 млн. Евро и разчита на средства от продажба на емисиите. <br /> <br /> Явно 20-те млн. евро не са били достатъчно добър аргумент пред предишното ръководство на МОСВ, защото инвеститорът получава отказ от ексминистър Джевдет Чакъров с аргумент, че &laquo;квотите за България са намалени по вина на Европейската комисия&raquo;!?<br /> <br /> &ldquo;Този проект не изисква квоти и не участва в Европейската схема за търговия с емисии. Такъв тип проекти не се включват в списъка по &bdquo;съвместно изпълнение&rdquo; в Националния план, те не го натоварват и няма ограничение за броя подобни проекти, които могат да бъдат изпълнени в България&rdquo;, контрират от сегашното ръководство на МОСВ и обещават съвсем скоро на проекта да бъде дадена зелена светлина.<br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b>