Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев откри Десетата национална конференция по електронно управление „Е-администрация – постижения и перспективи”.
По време на своето изказване министър Василев обобщи, че МДААР е допринесло за повишаването на техническия капацитет на администрацията, предоставяйки й над 13 500 настолни и преносими компютърни системи; над 5000 мултифункционални устройства, принтери, скенери и 2650 електронни подписа. Министър Василев каза още, че в периода от 2006 до юни 2009 г. ИТ обучение са преминали общо 64 553 служители, а сертифициране са преминали 22 917 души. За техническото и софтуерно обезпечаване на администрацията МДААРе предоставило още системи за вътрешен електронен документооборот и автоматизиране на процеси на над 100 общински и областни администрации; лицензиран софтуер за работни станции и сървърни системи (60 000 операционни системи с офис пакет и 2000 сървърни операционни системи); софтуер за антивирусна, антиспам и др. защита за 45 000 работни станции, в т.ч. и сървъри и др. В 4 общини е внедрен и софтуер за безхартиено заседание на общински съвети.
Изказвания по време на откриването направиха още председателят на ДАИТС Пламен Вачков, постоянният представител на ПРООН Хенри Даклин, изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, председателят на ФРМС Гинка Капитанова, управителят на ICT Media Недялка Йоловска, генералният директор на „Хюлет Пакард България” Ираван Хира, търговският директор на „Oracle България” Румяна Цанкова и представителят на „Novell” за България Веселин Янков.
По покана на министър Василев гости на конференцията бяха министърът на информационното общество на Република Македония Иво Ивановски, и директорът на Генерална дирекция „Информационни технологии” в Европейската комисия Франсиско Гарсия Моран. Иво Ивановски похвали България, че за толкова кратко време е постигнала впечатляващи успехи в областта на електронното управление
Двудневният форум се организира от ICT Media (IDG България) със съдействието на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения, Националното сдружение на общините в България, Фондация за реформа в местното самоуправление и ПРООН.
Тази година акцент в програмата на събитието е сътрудничеството между всички нива на администрацията в процеса на въвеждане на електронно управление у нас. Събитието включва и кръгла маса, очертаваща постигнатото през десетте години на съществуване на конференцията с особено внимание към прилагането на успешни европейски практики в сферата на е-администрацията у нас и мултиплицирането на сполучливи модели на е-управление и е-обслужване както в трите власти – изпълнителна, законодателна и съдебна, така и на централно, областно и общинско ниво.
Юбилейната конференция е допълнена и от щандове на Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и на ДАИТС. В рамките на двата дни на събитието представителите на ИТ дирекциите и управляващите органи на оперативните програми в тези ведомства споделят с гостите на форума опита си и възможностите за сътрудничество./БЛИЦ