Парламентът прие бюджета на НЗОК за 2020 г. на първо четене, предаде агенция "Фокус".

"За" бюджета на Касата гласуваха 120 народни представители, "против" - 88 и "въздържали се" - 0, с което бе приет. В бюджета на Здравната каса за 2020 г. са предвидени 4 744 704,9 хил. лв. приходи и трансфери.

Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 640 733,7 хил. лв., от които 3 107 134,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1 533 599,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Разчетените средства за здравноосигурителни вноски са в размер на 3 107 134,2 хил. лв., което представлява увеличение с 264 880,0 хил. лв. в сравнение със същите през 2019 г.

Малко преди гласуването министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви, че няма никакви различия по отношение на това, че профилактиката, ранната диагностика, лекуването в доболничната помощ, долекуването трябва да бъдат приоритет.

"В това нямаме никакво различие", каза Ананиев.

Той посочи,че всяко едно по-рязко движение би довело да хаос и объркване в системата.