Всички български граждани могат да направят справка в интернет или по телефон за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 26 март 2017 година, съобщиха от МРРБ.
Избирателите могат да направят проверка по няколко начина.

През интернет - на адрес www.grao.bg/elections/. Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Вторият начин е чрез SMS на номер 18429. Той е единен и за трите мобилни оператора. Цената на едно съобщение e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за Народно събрание за въведения ЕГН.

Третият начин е по чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се номер 0800 1 4726. Телефонът е безплатен за цялата страна.