Съгласно изменение в Закона за бюджета на ДОО от 25.12.2021 г. минималният размер за осигурителен стаж и възраст нарасна от 300 лв. на 370 лв., а от 07.2022 г. – на 467 лева, колкото е и през тази.

С тези промени се коригират и условията, при които се отпускат видовете пенсионни плащания при пенсиониране от универсален пенсионен фонд, обвързани по закон с минималния размер на пенсията от ДОО, обясняват от  Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

При пенсиониране от УПФ, клиентите имат право на:

Еднократно изплащане на средствата, ако по осигурителната им партида има натрупвания в размер до 1 401 лв. По закон този вид плащане е за хора с натрупвания по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст. При нов минимален размер на пенсията от ДОО – 370 лв., това означава натрупвания в УПФ до 1 110 лв., и 467 лв. до 1401 лв. 

Разсрочено изплащане на средствата, ако натрупванията в партидата са между 1 110 лв. и около 11 000 лв.  Този вид плащане се отпуска, в случай че средствата в УПФ не са достатъчни за отпускане на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Променят се още минималният и максималният размер на разсроченото плащане: минималното месечно плащане – 70,05 лв., а максималното – на 467 лв.

Допълнителна пожизнена пенсия за старост, ако разполагат с натрупани средства в партидата над 11 000 лв. В този случай клиентите получават месечен размер на пенсията поне 70,05 лв., което е 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Осигурените лица в  с натрупвания по осигурителната партида над 11 000 лв. могат да се възползват от този вид пенсионно плащане (70,05 лв. е и сумата на минималното месечно плащане при допълнителната пожизнена пенсия за старост.), напомня Pariteni.bg.

Ако ви предстои да се пенсионирате от УПФ, можете да се свържете с конкретното пенсионно дружество, за да се изчисли прогнозния размер на разсроченото плащане или на допълнителната пожизнена пенсия за старост, която ще получи осигуреното лице, съветват от асоциацията.

От 1 юли с новата актуализация на пенсиите по швейцарското правило и повишаването на минималната пенсия, ще има нова промяна по сумите, които хората, осигурявали се в УПФ трябва да имат, за да получат пожизнена пенсия и разсрочено плащане.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук