Националният осигурителен институт (НОИ) ще изпрати 81 052 писма на бъдещи пенсионери, които догодина навършват пенсионна възраст. Освен информация за осигурителните им права, в писмата са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия.

Подобна кампания НОИ прави за втора поредна година - през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души. Целта е да има достатъчно време бъдещите пенсионери да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи, информира bTV. През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете - 64 години и 2 месеца.

Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания – за възраст и стаж, да са изпълнени едновременно.

Националният осигурителен институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.