„Енергийната бедност“ не е категория от системата на социалното подпомагане и социалните помощи. Тя ще засегне над 2 млн. души в България при това не само тези с ниски доходи“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров в отговор на въпрос от парламентарния контрол.

Той подчерта, че „енергийната бедност“ не бива да се свързва само с отоплението и получаващите целева помощ за отопление, каквото разбиране, за съжаление, все още има в общественото пространство. „Не бива да се допуска и в бъдеще подобна грешка, което костваше забавянето на процеса по дефинирането на понятието досега“, посочи Лазар Лазаров.

„Европейската комисия отчете, че ръстът на цените има негативно отражение върху икономиката и домакинствата както с ниски, така и със средни доходи. Данните сочат, че средно за Европейския съюз през 2021 г. 26% от работещите имат затруднения да покриват разходите си. Това налага и предприемане на съответни подкрепящи мерки“, добави министърът на труда и социалната политика.

Той обясни, че целевата помощ за отопление е с ясно предназначение и целенасоченост по смисъла на Закона за социално подпомагане и не следва да се обвързва с „енергийната бедност“, която е елемент на Закона за енергетиката в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

Вицепремиерът увери народните представители, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за ограничаване на „енергийната бедност“ чрез разширяване на обхвата и адекватността на социалните помощи.

В заключение Лазар Лазаров изтъкна, че служебното правителство прави необходимото, за да компенсира в максимална степен натрупаното през годините забавяне на процеса на ефективно противодействие на „енергийната бедност“. „Всички заедно дължим това на хората. А те очакват подкрепа от българските власти във все по-трудните условия на живот“, каза министърът на труда и социалната политика пред депутатите.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук