В рамките на мандата на служебното правителство Министерството на труда и социалната политика (МТСП) инициира и изпълни адекватни и навременни мерки за гарантиране на жизнения стандарт на хората с ниски доходи и оказване на подкрепа на най-уязвимите семейства през зимните месеци в условията на покачващи се цени на основни храни, продукти и горива.

Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров на откритото заседание на служебното правителство, на което бяха представени резултатите от неговата дейност. 

По време на отчета вицепремиерът Лазаров представи основните постижения в дейността на министерството през изминалите близо шест месеца в областта на пазара на труда, пенсионната система, социалното подпомагане и политиките по доходите.

„По инициатива на МТСП правителството прие пакет от мерки за подпомагане на най-нуждаещите се с помощи за отопление, които достигнаха до всеки десети гражданин на България.“, посочи вицепремиерът Лазаров.

„Безпрецедентно беше повишена линията на бедност от 413 лв. на 504 лв. Това ще увеличи с 22% финансовата подкрепа, която около 670 000 души с увреждания получават всеки месец“, добави той.

Лазар Лазаров напомни, че в рамките на мандата на служебния кабинет е постигнат съществен напредък за промяна на модела на социално подпомагане. Месечните помощи вече ще се определят от линията на бедност. Това ще повиши техния размер с 65% от 1 юни и ще увеличи броя на хората и семействата, които получават такава подкрепа от държавата.

„Близо 80 000 нуждаещи се от 180 общини получиха топъл обяд до 30 септември 2022 г. Създадохме условия за продължаване на мярката без прекъсване през зимните месеци“, подчерта вицепремиерът.

„Служебното правителство предприе мерки за повишаване на доходите. Минималната работна заплата достигна 780 лв. Размерът й беше повишен с 9,9% спрямо предходната й стойност от 710 лв., което ще увеличи доходите и покупателната способност на близо 500 000 работещи.

На годишна база ръстът на минималната заплата се увеличава с 20% и напълно компенсира инфлацията за същия период.“, посочи вицепремиерът Лазаров.

Той допълни, че близо 900 000 пенсионери са получили средно увеличение на пенсията си с 15,2% след преизчисляването на 1 октомври 2022 г. Изплатени са коледни добавки от 70 лв. към пенсиите на всички 2 034 000 пенсионери.

Сред приоритетите в работата на МТСП Лазар Лазаров изтъкна и ограничаването на негативните въздействия върху пазара на труда и усъвършенстването на политиките за повишаване равнището на заетост. „Безработицата се понижи до рекордно ниско ниво – през последните 6 месеца средното й равнище е под 4,5%. Със съдействието на други институции полагаме систематични усилия за търсенето на резерва от неактивни лица на пазара на труда, които да бъдат включени в заетост“, допълни вицепремиерът Лазар Лазаров.