Заместник-министърът на вътрешните работи и заместник-директорите на главните дирекции „Гранична полиция” и „Национална полиция” предоставиха информация за обществените поръчки, които МВР ще обяви във връзка с охрана на границата, пише "Труд". „Следващата седмица Министерството на вътрешните работи ще обяви поредица от обществени поръчки, свързани с финансирането от 160 милиона евро, които България получи за справяне с миграционния натиск и охрана на границата”.

Това оповести на пресконференция във вътрешното ведомство заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев. Той подчерта изключително кратките срокове за реализация на проектите и поясни, че всички предприемани действия са съгласувани. Отговорното поведение е да не спираме работа в името на националния интерес. И няколко седмици са от значение, затова продължаваме процеса, поемаме и отговорността, обявявайки тези поръчки, бе категоричен Гунев.

Той обясни, че от момента на получаване на финансирането през месец октомври м.г. експертите са положили значителни усилия по изготвяне на техническите спецификации с оглед обявяването на сложните проекти. До няколко дни ще бъде подписано и грантовото споразумение за близо 90 млн. лева допълнително финансиране, обявено от Европейската комисия в края на м.г.

Заместник-министърът на вътрешните работи представи част от съществените инвестиции, които предстои да бъдат направени:


– развитие на системата ТЕТРА на МВР – основен начин за комуникация по границите на България, където няма покритие /за над 29 млн. евро/;

– развитие на Интегрираната система за наблюдение на българо-турската граница в участъците, в които към момента такава не е изградена /няколко компонента, първият от които на стойност за около 18 млн. евро/;

– закупуване на IT оборудване и развитие на Националната шенгенска информационна система за над 20 млн. евро;

– закупуване на високопроходими автомобили за всички ОДМВР по външните граници и за ГД „Гранична полиция” – над 400 автомобила /за повече от 31 млн. евро/;

– закупуване на 500 контейнера за ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, които могат да бъдат използвани за настаняване на мигранти в случай на криза /малко над 5 млн. евро/.

Част от поръчките са пуснати за предварителен контрол към Агенцията за обществени поръчки.
Зам.-министър Гунев подчерта, че с европейски средства ще бъдат осигурени едногодишни заплати за сътрудници по охрана на границата, облеклото и всяко оборудване, необходимо за изпълнение на служебните задължения за охрана. Ще бъдат възстановени и ежедневните разходи по командироване на служители на МВР и на армията, поддръжка на автомобили, гориво, подобряване на възможностите за въздушно наблюдение.

В този контекст заместник-директорът на ГД „Гранична полиция” старши комисар Стоян Иванов информира, че следващата седмица главната дирекция ще обяви конкурси за над 600 служители – сътрудниците по охрана. Те ще бъдат назначени по допълнително щатно разписание в рамките на около месец и ще работят изцяло по охрана на външните ни граници – с Турция, със Сърбия и отчасти морска граница. Правомощията им ще са като на гранични полицаи и, след подготовка в рамките на две седмици, ще изпълняват съвместни задачи заедно с тях.

Средствата в направлението за развитие на Националната шенгенска информационна система ще бъдат насочени към обновяване на компютърната техника в МВР и закупуване на нов софтуеър, свързан с лицензионната политика на софтуеърите, които биват използвани в министерството – разясни директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи” Младен Петров. В този смисъл заместник-министър Гунев прецизира, че тази година, във връзка с промени в Шенгенския кодекс, ще бъде въведен систематичен, 100-процентов, контрол при излизане на европейски гражданин през външна граница на ЕС – мярка, приета по отношение контрола върху движението на чуждестранни бойци.

„Това ще натовари системите, а забавянето в работата на служителите намалява възможността за адекватна преценка на риска. Обновяването на системите е и мярка срещу нелегалната миграция”, обясни Гунев.