Управителят на фирма „Ерато холдинг”, регистрирана в Хасково, Георги Музафиров, е дал под съд собственика на „Хасковска Марица” Атанас Спасов и главния редактор Панчо Благоев. Предявеният иск е за претърпени неимуществени вреди от няколко поредни публикации във въпросния вестник.
С цитираните неверни факти в тези публикации е уронен човешкият и професионален авторитет на Музафиров, както и неговите морални качества пред клиенти, колеги и познати.<br /> Делото обаче се точи повече от година, защото и собственикът Спасов, и главният редактор Благоев не са подписали призовките. Това са отказали да сторят и подчинените им поради което делото е отлагано няколко пъти.<br /> <br /> Адвокатът на Музафиров каза за БЛИЦ, че най-после Панчо Благоев е подписал призовката, което значи, че утре ще се яви на делото и съдът ще му даде ход. Освен ако не му се случи нещо друго, каза още адвокатът. Вместо като мъже да застанат пред съдийския състав и да защитават позициите си, те и двамата се крият като плъхове.<br /> <br /> Този път обаче и съдът си е свършил работата &ndash; задължил е Панчо Благоев да се яви лично в залата, а при неявяване или при отказ да отговаря на зададените въпроси, посочените в иска факти ще бъдат приети за истина.<br /> От понеделник в. &bdquo;Хасковска Марица&rdquo; намали наполовина обема си, както и състава на журналистите. <br /> <br /> Лично Спасов е дал пътя на част от творческия състав на вестника. Стана известен и фактът, че и пловдивският вестник &bdquo;Марица&rdquo; също е намалил обема си наполовина, но се очаква да бъде възстановен в първоначалния си обем може би за сметка на &bdquo;Хасковска Марица&rdquo;. <br /> <br /> Това, което се случва с изданията на &bdquo;Марица&rdquo; подсказва, че и на регионалните издания вече ще им е трудно да оцелеят по време на кризата. Репортер на БЛИЦ разговаря с няколко от разпространителите на вестници, които са направо в стрес от падналите продажби на ежедневниците. Бракът непрекъснато се увеличава. Засега най-добре се харчат &bdquo;Шоу&rdquo;, &bdquo;Над 55&rdquo;, &bdquo;Уикенд&rdquo;, &bdquo;Доктор&rdquo; и &bdquo;Трета възраст&rdquo;.&nbsp;<br /> <br /> <b>Тодорка Николова,БЛИЦ</b><br />