Здравните инспектори предупреждават българските потребители да не купуват и да не консумират пресни диворастящи гъби, произведени или събирани от нерегламентирани производители и предлагани на нерегламентирани места.
Причината за това е, че на пазара на Европейския съюз има партида отровни пресни гъби.<br /> <br /> В случай, че някой е закупил подобен продукт, да върне същия на фирмата производител, или дистрибутор, съветват от здравното ведомство.<br /> <br />