Българите ще плащаме до 50 евро при нерегламентирани плащания от открадната кредитна карта. Това съобщават от Европейската комисия (ЕК) в брошура за правата на гражданите при плащания в Европа, цитирана от Българска народна банка (БНБ).

В брошурата експертите предупреждават, че в случай на небрежност, то дължимата сума при открадната карта може да е повече.

Отговорност не се носи, само когато банката е уведомена или когато тя, или доставчикът ни на онлайн платежни услуги не са направили достатъчно, за да установят идентичността на клиента.

В документа всеки гражданин на Европейски съюз (ЕС) може да провери какви са правата му, от какво може да се възползва при плащане онлайн и каква такса плаща при международни преводи. Плащанията в евро са със същите такси като тези в национална валута.

Таксата за теглене на пари в брой в евро извън мрежата от терминални устройства на вашата банка може да бъде еднаква също.

При пазаруване в магазин, търговците нямат право да начисляват допълнителни разходи, когато се плаща с карта, издадена в ЕС.

От ЕК напомнят, че тези права се отнасят за всички видове електронни плащания – кредитни преводи, директни дебити, плащания с карти и други.

В случай на проблем пък банката или доставчикът на електронни услуги са длъжни да отговорят в срок от 15 работни дни на изпратената от нас жалба.

Отговор няма ли, то гражданите имат правото да се обърнат към съответния национален компетентен орган.