Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи представляващия съвета Димитър Узунов за свой представител на срещата със заместник генералния секретар на Европейската комисия с ресор Механизъм за сътрудничество и оценка Араскеви Миху. Тя ще се срещне утре – 13 януари, в Националния институт на правосъдието с представител на ВСС, с Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, и Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС.
Пленумът на ВСС прие предложението на г-жа Незабравка Стоева – член на Прокурорската колегия на съвета, и даде мандат на Димитър Узунов да изрази позицията на съвета, че е необходимо да отпадне мониторингът за България в областта на правосъдието. Това становище е застъпено от членовете на ВСС и на последната проведена среща с експерти на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка на 30.11.2016 г. Подобна позиция е изразявана и от представители на Европейската комисия през 2016 г. 

Незабравка Стоева посочи като аргумент, че в рамките на 10-годишния период на приложение на Механизма за сътрудничество и оценка България е изпълнила всички основни препоръки на Европейската комисия. Повече от 25 пъти е променян Законът за съдебната власт в този срок, предимно по препоръка на Европейската комисия. Промените се правят, без да се изчака оценка на действието на предходните такива, обърна внимание членът на ВСС.

Незабравка Стоева акцентира на срочността в решаването на дела, която по оценка на Информационното табло на Европейския съюз в областта на правосъдието за 2016 г. поставя страната ни на първите места по бързина на решаване на административни, граждански и търговски производства. Пленумът упълномощи представляващият ВСС да направи ретроспективен анализ на работата на съдебната система, на направените законодателни промени и на коренно променената дейност на ВСС в тези години.