България отглежда огромна армия от неграмотни. За последните 5 години всяко трето дете никога не е записвано в училище или е напуснало системата на образованието много преди да получи елементарна грамотност.
В момента 7000 малчугани между първи и четвърти клас не се образоват. В прогимназията техният брой е с 1000 повече. Това е записано в доклад на УНИЦЕФ за страната ни със заглавието &ldquo;Изгубено бъдеще?&rdquo;.<br /> <br /> По данни на Евростат от 2009 г. България е една от петте страни в ЕС, в която 1/3 от младежите от 18 до 24 години или никога не са учили, или са напуснали преждевременно класните стаи. Ние сме и на първо място по най-раноотказващи се от обучение - на 14,3-годишна възраст. За ЕС тази възраст е 17 години, пише &quot;Труд&quot;.<br /> <br /> През 2011 г. хората (от 20 до 85 г.), които не са ходили никога на училище, са 70 853. И очевидно те продължават да се увеличават. Причините са много и ги знаем: бедност, липса на интерес към обучението и незнание на българския език.<br /> <br /> Но този път изплува още една тенденция: 1/4 от децата, които не са записани в училище, са заминали в чужбина. Това, разбира се, не ги прави неграмотни, тъй като вероятността да са продължили да учат в друга държава е много голяма. Информация за това не се събира. По данни на националната статистика за 2012 г. най-много напуснали държавата деца са от общините в Централна и Севроизточна България - между 160 и 1430. Данните за напусналите или незаписалите се ученици не са много точни, тъй като в училищата се наблюдава феноменът на скритите отсъствия, пише в доклада на УНИЦЕФ. Много от директорите изобщо не обявяват, че имат незаписани ученици, не се пишат неизвинени отсъствия и се водят т.нар. мъртви души.<br /> <br /> Допускането на трайна тенденция за &ldquo;отглеждане&rdquo; на неграмотни ще предизвика сериозни проблеми на пазара на труда в близките години, коментираха специалисти. Причината е, че в по-късен етап от живота на необхванатите от образователната система никой не осигурява алтернативна възможност за образование. &ldquo;Тревога буди фактът, че делът на никога непосещавалите училище в групата на 9-11-годишните се е увеличил с около 1/3 спрямо дела на никога непосещавалите училище в групата на 12-14-годишните. Трябва да се подчертае, че годините, в които подлежащите на задължително образование в групата на 9-11-годишните е трябвало да постъпят в училище, съвпадат с периода на най-остро проявление на икономическата криза&rdquo;, пише още в анализа на УНИЦЕФ. /БЛИЦ<br /> <br />