Смъртността при въздържателите е по-висока в сравнение с тази при най-големите алкохолици - до този шокиращ на пръв поглед извод са стигнали авторите на доклад, публикуван в научното сп. "Алкохолизъм: „Клинични и експериментални изследвания”.
По-ниска е смъртността, твърдят изследователите, при тези, които умерено употребяват алкохол &ndash;&nbsp; 1 до 3 чаши дневно. Подобна употреба, особено ако човек пие червено вино, подобрява общуването, което също не е без значение. <br /> <br /> Но защо въздържанието от алкохол намалява продължителността на живота? Без съмнение повечето от въздържателите са хора с ниски доходи, а алкохолът е доста скъп. При това животът на представителите от по-бедните слоеве в по-голяма степен е изпълнен със стрес: страх от загуба на работата и необходимостта да изхранват семейството- всичко това предизвиква болести, последствия от продължителното психично напрежение.<br /> <br /> Но дори и след смяна на социалноикономическия статус на човека нивото на физическата му активност, броят на близките приятели и други, авторите на изследването, продължило двайсет години, твърдят че най-висока смъртност се наблюдава при &bdquo;трезвениците&rdquo;, независимо от това дали преди те са били алкохолици. <br /> <br /> Малко по-ниска е смъртността сред пияниците, а най-ниска &ndash; при умерените пиещите.<br /> <br /> В изследванията са били включени хора на възраст 55-65 години, потърсили амбулаторна медицинска помощ през последните три години.<br /> <br /> Групата от1824 души, изследователите наблюдавали в продължение на двадесет години. &ndash; Сред изследваните мъжете са 63% , като по време на наблюдението са починали над 69 % от въздържателите, 60% процента от &bdquo;пияниците&rdquo; и само 41% от умерено пиещите. <br /> <br /> Тези статистически данни са доста красноречиви. Независимо от факта, че пиянството увеличава риска от заболявания като цироза на черния дроб и няколко разновидности на рака, алкохолиците живеят по-дълго от въздържателите. <br /> <br /> Авторите все пак предупреждават, че&nbsp;алкохолът може да удължава живота, но крие много други опасности, свързани&nbsp;най-вече с поведението на почерпените граждани.&nbsp;