Филип Морис Интернешънъл Инк. (PMI) (NYSE: PM) обяви промяна в ръководството си на най-високо ниво, като процесът на приемственост е отдавна планиран и ще приключи през май 2021 г.
 

Настоящият главен изпълнителен директор на ФМИ, Андре Каланцопулос, е избран за изпълнителен председател на Борда, като изборът ще влезе в сила непосредствено преди Годишната среща на акционерите през май 2021 г.

Настоящият председател на Борда, Луи Камилери, е изразил желание по лични причини да бъде пенсиониран, като Лучио Ното, независимият председателстващ директор на ФМИ, ще заеме длъжността временно до месец май, когато Андре Каланцопулос ще застъпи официално.
 
Новият Главен изпълнителен директор на ФМИ, Ячек Олчак, който ще наследи поста от Андре Каланцопулос след провеждане на срещата на акционерите през май, по настоящем заема длъжността на Главен оперативен директор на компанията от януари 2018 г., като преди това е бил Главен финансов директор, в периода от август 2012 г. до края на декември 2018 г.

Очаква се Ячек Олчак да бъде номиниран и за член на Борда на директорите на срещата на акционерите.
 
Компанията обяви, че промяната е планирана, за да се осигури плавен преход и приемственост в ръководството на компанията за изпълнение на амбициозната визия за изграждане на бъдеще без дим.
 
Тримата представители на организацията на най-високо ниво - Камилери, Каланцопулос и Олчак са работили в тясно сътрудничество от момента, в който ФМИ се отсели като напълно самостоятелна компания.

Те споделят обща стратегическа визия и под тяхното общо ръководство Филип Морис Интернешънъл бележи значими постижения, както във вътрешната трансформация на компанията , така и на цялата индустрия, като лидер в изграждането на бъдеще без дим.
 
При обявяването на новината настоящият председател на Борда на ФМИ Луи Камилери заяви:

„За мен е чест да предам председателското място в Борда на Андре след неговото решение да предаде ръководния пост на компанията и се радвам, че Ячек поема кормилото на ФМИ от май 2021 г.

Той е достоен наследник на Андре, предвид успехите му в компанията през годините и безспорните му лидерски му качества. Когато сега правя равносметка на 40-годишната си кариера във ФМИ, мога да кажа, че за мен бе огромна привилегия да работя за тази прекрасна компания, нейния борд, нейните служители и нейните акционери.

Искам сърдечно да благодаря на всички за това чудесно преживяване, благодарение на което ФМИ е лидер в трансформацията на индустрията и най-иновативната тютюнева компания в света.

Аз се оттеглям с твърдото убеждение, че компанията е в добри ръце и ще успее да изпълни визията си за изграждане на бъдеще без дим.“

Досегашният главен изпълнителен директор Андре Каланцопулос заяви: „За мен е чест да поема по стъпките на нашия председател на Борда и бивш главен изпълнителен директор, Луи Камилери.

От името на ръководството на ФМИ бих искал да изразя дълбоката ни благодарност за невероятния му принос за успеха на нашата компания, за неговото лидерство, съвети, отдаденост и най-вече човечност. Освен като  ненадминат бизнес лидер, той ще ни липсва много и като изключителен човек и приятел.“

 
Г-н Каланцопулос добави:

„За седемте години, в които съм главен изпълнителен директор, ние подготвихме ФМИ за бъдещето и трансформацията на компанията, разработихме и предлагаме по-добри, научно доказани бездимни алтернативи за пълнолетните пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Смея да твърдя, че разполагаме с водещото в света портфолио, както от горими, така и от бездимни продукти, но най-вече с изключителен мениджърски екип и с глобална организация, която постига високи резултати и умее да се адаптира и да учи бързо.

Много се радвам да предам длъжността Главен изпълнителен директор на Ячек Олчак.

Работил съм в тясно сътрудничество с него в продължение на десетилетия и съм добре запознат с неговата отдаденост към компанията и служителите ни, с неговия стремеж към постигане на високи резултати и със своето задълбочено познание на нашето портфолио от бездимни продукти и системи, на инвеститорите ни и най-вече за споделянето на нашите ценноти.

Вярвам, че той ще бъде идеалният лидер, който ще осигури непрекъснат и устойчив растеж на компанията ни и ще продължи успешно изпълнението на визията ни за бъдеще без дим.  “
 
Бъдещият главен изпълнителен дирекъор на ФМИ Ячек Олчек коментира решението: „Признателен съм, че получавам възможността да ръководя компанията. В съвместната си работа с Андре Калацопулос до момента по успешната трансформация на ФМИ ние изградихме заедно качествата и способностите, необходими, за да продължим да изпълняваме заложената амбициозна визия за изграждане на свят без тютюнев дим.  Аз поемам твърд ангажимент да продължа да работя с Андре в новата му роля и с целия екип на ФМИ, за да реализирам огромната възможност за бъдеще без дим в полза на нашите потребители, акционери и обществото като цяло.“
 
Ячек Олчак е на 55 години и има дълга кариера във Филип Морис Интернешънъл.

Той започва работа в компанията през 1993 г., като работи на мениджърски позиции в областта на финансите и генералния мениджмънт в Европа, в т.ч. управляващ директор на пазарите на ФМИ в Полша и Германия и президент за региона на Европейския съюз, преди да бъде назначен за главен финансов директор на ФМИ през 2012 г. Ячек Олчак има магистърска степен по икономика от Университета в Лодз, Полша.
 
От името на Борда на директорите Лучио Ното отбеляза:

„Обявените днес решения са взети в изпълнение на строен многогодишен план за приемственост в ръководството и са ясен знак за това колко добре се управлява компанията.

Бордът е уверен, че под ръководството и управлението на Ячек и Андре ФМИ ще продължи да бъде водеща, иновативна и просперираща компания и да увеличава борсовата си стойност.

Знам, че говоря от името на всички, когато изразявам дълбоката си благодарност към Луи Камилери за огромната му отдаденост и неоценим принос към компанията през цялата му блестяща кариера. Той ще липсва много на всички членове на Борда.“

Филип Морис Интернешънъл: изгражда бъдеще без дим 

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е лидер на трансформацията на тютюневата индустрия с цел изграждане на бъдеще без дим и замяна на цигарите с бездимни изделия в полза на пълнолетните пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, на обществото, компанията и акционерите на компанията.

ФМИ е водеща международна тютюнева компания за производство и продажба на цигари, както и на бездимни изделия и свързаните с тях електронни устройства и аксесоари, и други изделия, съдържащи никотин, на пазари извън САЩ.

Освен това, ФМИ доставя версия на своето устройство IQOS Платформа 1 и консумативи за него на Алтрия Груп Инк., която извършва продажбите в САЩ под лиценз и на база издаденото от Агенцията по храни и лекарства на САЩ разрешение те да се продават като тютюнево изделие с модифициран риск (ТИМР) и решението на Агенцията, че издаването на разпореждане за модифицирано излагане за тези продукти е подходящо за промоция на общественото здраве.

Новата категория бездимни продукти, които макар и не без риск, са по-добрият избор за потребителите в сравнение с продължителното пушене, са бъдещето на ФМИ.

На базата на своите мултидисциплинарни способности при разработването на нови продукти, на високотехнологично оборудване и водещи научни постижения, ФМИ се стреми нашите бездимни продукти да отговарят на предпочитанията на потребителите и на строгите нормативни изисквания.

Портфолиото от бездимни изделия IQOS на ФМИ включва продукти с нагряване на тютюна и електронни изпарители, съдържащи никотин.

Към 30 септември 2020 г., според данни на ФМИ близо 11.7 милиона пълнолетни пушачи по света вече са спрели напълно да пушат и са преминали изцяло на продукта на ФМИ с нагряване на тютюна, който се предлага на 61 пазара в ключови градове и държави под марката IQOS.

Повече информация можете да намерите на нашите уебсайтове: www.pmi.com и www.pmiscience.com