Проектът на община Ямбол за създаване на система за интегрирано управление на отпадъци в региона е одобрен за финансиране по оперативната програма „Околна среда”, съобщи кореспондентът на БЛИЦ. 1 252 080 лв. ще бъдат предоставени за техническа помощ, подготовка и изготвяне на инвестиционни проекти.
В рамките на тази техническа помощ ще бъдат извършени прединвестиционни проучвания, ще бъдат изготвени доклад за морфологичния състав на отпадъците,  проект за регионален център за управление на отпадъците, който ще обслужва общините Ямбол, „Тунджа”, Стралджа, Сливен и Нова Загора, както и екологични оценки.
Марина Шиварова, БЛИЦ