Сигнал до ОЛАФ и българската прокуратура за проверка на изхарчените досега 250 милиона лева по ОП „Околна среда“, сектор „Биоразнообразие“ и предвидените за тази година 100 млн. лв., подадоха от Коалиция „За да останат хора в България“.
След като Министерство на околната среда и водите няма абсолютно никаква реакция за изнесените в медиите фрапантни обществени поръчки &ndash; Коалиция &bdquo;За да останат хора в България&ldquo; сезира със сигнал Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), с копия до Комисията по околна среда в Европейския парламент и нейния председател Джовани Ла Вия, еврокомисаря с ресор Околна среда Кармену Вела и българската прокуратура.<br /> <br /> Сигналът е за проверка на изнесените данни за злоупотреба с европейски и бюджетни средства по Оперативна програма &bdquo;Околна среда&rdquo;, сектор &bdquo;Биоразнообразие&rdquo;.<br /> В сигнала се настоява и да се извърши ревизия на дейността на Министерство на околната среда и водите (МОСВ).<br /> <br /> На вниманието на сигнализираните институции са поставени следните въпроси:<br /> <br /> Дали одобрените от министъра на околната среда програми са целесъобразни и в максимална степен защитават обществения интерес и околната среда? Особено внимание да се обърне за наличие на конфликт на интереси и свързаност между лицата и организациите, печелещи обществените поръчки. Да се провери детайлно кои дирекции на МОСВ и кои служители и по какви критерии изготвят заданията за поръчките. Има ли съмнения за опорочени тръжни процедури и предизвестени победители. Упражнен ли е необходимият контрол на изпълнението и отчетените документи? Допринесли ли са изразходваните пари за съхранение на биоразнообразието или поръчките се извършват повърхностно, без достатъчна задълбоченост и средствата са прахосани безотговорно.<br /> <br /> ОЛАФ и българската прокуратура да отговорят и на въпросите: <br /> <br /> Как точно едни и същи неправителствени организации и свързаните с тях лица печелят поръчките?<br /> <br /> Правени ли са инспекции на терен по време на разработване на поръчките и това документирано ли е?<br /> <br /> Допринесли ли са изразходваните милиони левове и евро за дългосрочно изпълнение на целите за опазване на биоразнообразието в страната?<br /> <br /> В сигнала се настоява и за проверка на законността, формите и начините, по които ще се разпределят предвидените 100 млн. лв. за настоящата година. С писмото се отправя искане до приключване на проверката, прокуратурата да разпореди забрана на усвояването на парите за 2016 година.<br /> <br /> Част от обществените поръчки, които трябва да бъдат проверени:<br /> <br /> Зелени Балкани, Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия &ndash; специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)<br /> <br /> 650 000 лева да хранят черни лешояди<br /> 1 100 000 лева за отглеждане на планински кеклик<br /> 420 000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица<br /> 470 000 лева за отглеждане на лалугери<br /> 1 700 000 лева за садене на върби<br /> 3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди<br /> 3 Милион лева за броене на соколи<br /> <br /> Българско Дружество за Защита на Птиците - бенефициент/изпълнител/партньор<br /> <br /> 4 милиона лева да броят ястреби и орли<br /> 4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)<br /> 5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска. Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят &ndash; вижте на сайта на МОСВ.<br /> 5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд<br /> 8 милиона лева да пазят царски орли от жици<br /> 4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел<br /> 95 000 лева за опазване на лешояди в Родопите<br /> 18 000 лева за лятна лекция сред природата<br /> 90 000 лева за училищни лекции<br /> <br /> Зелени Балкани Пловдив - бенефициент/изпълнител/партньор <br /> (Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)<br /> 780 000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро<br /> 700 000 лева за броене на чапли в Марица<br /> 200 000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш<br /> <br /> ВВФ - бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев )<br /> <br /> Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова)<br /> 700 000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица<br /> 1 400 000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)<br /> 800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват<br /> <br /> Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор <br /> (Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов)<br /> <br /> 4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро<br /> 800 000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват<br /> 4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро<br /> 50 000 лева за лятна екологична академия<br /> 50 000 лева за издаване на екологични книжки<br /> 580 000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша<br /> 450 000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи<br /> <br /> СДП Балкани &ndash; бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените, Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените + Катерина Раковска &ndash; съпруга на Андрей Ковачев и действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ)<br /> <br /> 580 000 лева за броене на диви кози и мечки<br /> 1 000 000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато<br /> 2 милиона лева да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка. Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е Стоян Бешков &ndash; член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев.<br /> &nbsp;