Декларирането на доходите тази година ще стартира от 10 януари, тъй като от 1 до 9 се извършва годишното приключване на данъчно-осигурителните сметки на фирмите и гражданите от НАП, съобщава НАП. За първи път декларацията за доходите на физическите лица ще бъде попълнена от приходната агенция.

Около 600 000 българи тази година ще подават данъчни декларации.

Росен Бъчваров, комуникационен директор на НАП: За пръв път НАП предварително ще попълни доходите от трудови правоотношения, доходите от заплата и доходите от хонорари и граждански договори.


Това представлява около 70 от всяка една данъчна декларация.

Декларациите ще бъдат готови през първата десетдневка на март. Въпреки че данните ще са предварително нанесени, не отпада задължението гражданите да ги проследят.

Единственото, което трябва да направим е да влезем със своя персонален код в сайта на НАП, за да потвърдим информацията за данъчните си задължения.

Това, което няма в предварително попълнената декларация са доходите от наем, за които НАП няма източник на информация и данъчните облекчения, които трябва да бъдат добавени ръчно в данъчната декларация от всеки гражданите.

Росен Бъчваров, комуникационен директор на НАП: До края на март 2020 година, всеки, който подаде декларацията си по електронен път и няма никакви стари задължения, и плати дължимия данък, може да получи 5% намаление от данъка за довнасяне.

За хората без персонален код или електронен подпис данъчната декларация ще се подава на гише, в офисите на НАП или по пощата.

500 лв. е глобата за неподадена данъчна декларация и 1000 лв. за декларация с невярно съдържание.

Данъчната кампания за гражданите приключва на 30 април.