Жесток скандал с привкус на корупция е на път да разтресе из основи българската енергетика, научи БЛИЦ. В епицентъра на скандала е босът на НЕК Петър Илиев, който през последните месеци се обви в печална слава.
Медията ни научи, че НЕК възнамерява да проведе търг за доставка на електроенергия, чийто край може и да е предизвестен. Затова алармираха няколко експерти със солиден опит в търговията с електроенергия у нас и в региона.

Става въпрос за търг на Централизирания пазар за двустранни договори, а самата процедура ще се проведе на 19 юни. От НЕК предлагат да подадат 98 мвт електроенергия с доставка в периода в 01.07 до 30.09. Минималната предлагана цена за доставката е 94 лв./мвт. Предложението за участие в търга в публикувано на страницата на Българската независима енергийна борса.

От АОРБ реагираха незабавно с писмо адресирано както до Петър Илиев, така и до министър Теменужка Петкова.

"Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми", пише в писмото, което е подписано от Цветан Симеонов.

Недоволството на бизнеса е продуктувано от обстоятелството, че профилът на офертата предлага съмнителна продажба на ток. Отклоненията в доставките варират от -100% до +400% и доставките не са гарантирани. В деня на доставката ще става ясно дали купувачът – търговец или краен клиент, ще може да си получи количествата електроенергия. Дали ще има доставка или не и в кои часове зависи от продавача НЕК. Това е странна практика, при условие, че обикновено търсещият електроенергия заявява в какъв часови период са му нужни тези количества.

В конкретния случай НЕК може да достави количествата през нощта, когато обикновено няма търсене на тази висока цена. Същите количества НЕК може да ги достави и в пиковите часове, когато цените са доста над оферираната в търга. Така НЕК ще прецени кога и как да доставя количествата ток – в полза или в ущърб на евентуалния победител в търга, коментират енергийните експерти. А такъв може да бъде само един, съгласно търга. Причината е, че НЕК предлага в продажба наведнъж тези 98 мвт, а това означава, че само един купувач може да вземе поръчката. Така обаче се възпрепятства конкуренцията на пазара и се дискриминират по-малките участници. Ако от общото количество НЕК предложеше няколко лота по 10-20 мвт щеше да има доста по-голямо наддаване в търга. По този начин Общественият доставчик щеше да постигне и максимална печалба. Конкретно в този търг няма никакви технически или финансови аргументи, на базата на които НЕК да настоява да продаде електроенергията само на един купувач.

И ако до тук търгът се вижда „нормален“ на регулаторните комисии, то следва и черешката на тортата. В документите е посочена и банковата гаранция, която се издава в полза на НЕК. Тя е определена при максималното възможно количество за доставка с отклоненията – тоест банковата гаранция не е за доставка на 98 мвт, а при максимално възможните близо 500 мвт електроенергия. Според специалистите това означава, че клиентът на НЕК ще трябва да извади като гаранция между 23 и 50 млн. лева за участие в търга. Тази гаранция трябва да е валидна до края на октомври тази година. На БНЕБ към момента много малък брой търговци са в състояние да предложат такова обезпечение и то в срок до края на този месец.
Тези параметри допълнително възпрепятстват конкуренцията в търга и дискриминират по-малките участници, които трудно биха могли да „затворят“ такива средства до края на октомври.

Всичко това е повод специалистите да си задават въпроса дали при този търг нарочно не са поставени такива условия в изгода на конкретен участник. Дори и друга фирма да спечели търга, профилът за доставка не е гарантиран. Тоест всяка сутрин НЕК ще казва на купувача какви количества ток може да му достави. А отклонението е от 0 мвт до 500 мвт. Това събужда обосновани предположения, че при даден купувач НЕК благосклонно може да предложи максимален обем доставки за дневна консумация, и 0 мвт нощен ток. При непредпочитания купувач доставките може да са 500 мвт нощна енергия и 0 мвт дневна, когато е най-търсена, поясняват специалисти.

Разбира се доставките трябва да се извършат съобразно почасовите графици, които изготвя Електроенергийния системен оператор. Макар и количествата електроенергия да не са огромни НЕК са длъжни по закон да уведомят системния оператор, че възнамеряват да направят доставка.

При тези параметри търгът поражда притеснения сред хората, следящи развитието на свободния пазар на ток у нас. Подобни търгове показва, че или НЕК демонстрира безстопанственост и незаинтересованост да повиши приходите си, или това е поредната договорена сделка „на тъмно“, с предварително избран купувач. От подобни сделки, пораждащи деформации на пазара, в крайна сметка губещи ще са крайните потребители и едрия бизнес. На въпроси на 3eNews по този казус специалисти в търговията с електроенергия коментираха, че подобни търгове нямат аналог в историята на БНЕБ. От момента на създаването на борсата не е имало подобен търг с такива отклонения и параметри, при който продавачът да контролира доставките. Според експертите в случая с този търг се продава електроенергия, която ще се използва за балансиране. Нейната цената понякога достига и 200 лв./мвтч.

Търсенето на един-единствен участник, който да спечели търга на тази цена, обаче говори за конфликт на интереси или политически игри, в които няма място държавната енергийна фирма. Факт е, че всеки би искал да получи евтина електроенергия в следващите месеци, малко преди местните избори. 
Разбира се има и други два варианта за протичането на този търг. Единият е да няма кандидати и той да се провали. Тогава от НЕК спокойно ще отчетат, че са предлагали евтина електроенергия на борсата, но никой не е пожелал да закупи количества.
При другия вариант може да е НЕК да иска чрез търга да намери начин да усвои банковата гаранция. Все пак близо 50 млн. лв. оборотни средства за четири месеца напред със сигурност биха могли да спестят редица проблеми на финансово закъсалата компания.

Работодателите са категорични, че е крайно време министър-председателя Бойко Борисов да се намеси и да пресече готвещата се далавера. Според тях е крайно наложително Петър Илиев да бъде уволнен и на негово място да бъде назначен човек с високи морални стандарти и професионализъм.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В края на миналата седмица бе обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД на платформата за двустранни договори на БНЕБ, организиран за 19 юни 2019 г. Срокът на доставка, както и обявените от продавача отклонения дават основания да предположим, че това е електроенергия, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт.

Като приветстваме решението тази електроенергия да бъде реализирана на свободен пазар, изразяваме несъгласие с начина, по който планирате това.

Становището на АОБР е, че такова голямо количество (потенциално над 390 МВт) при зададената стъпка от 98 МВт и възможностите за обезпечаване на бъдещи плащания със застраховка, ще породи бъдещи спекулации, тъй като ще бъде закупено от единствен купувач. При настоящите трудности в генерацията на електроенергия от въглища и скъпите емисионни квоти, ако и допълнително се създадат условия за концентрация, респективно контролирано ограничено предлагане, пазарът ще изпитва хроничен недостиг на електроенергия, а цените биха били лесно манипулируеми.

Впрочем, именно за да се избегнат подобни рискове, Народното събрание прие законодателни промени, обезпечаващи реализацията на електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт на свободен пазар. Мотивирайки решението си, законодателят ясно декларира, че цели пазарно определяне на цените и повече ликвидност на енергийната борса. Въпреки първоначалните намерения излизането на свободен пазар да стартира с началото на новия ценови период, за съжаление, това бе отложено с едно тримесечие. Следователно, до края на септември 2019 г. именно НЕК ЕАД ще се разпорежда с тази електроенергия.

Предвид всичко гореизложено, логично, рационално и пазарно адекватно е НЕК ЕАД да продава електроенергията, генерирана от ВЕИ с мощност между 1 и 4 МВт, изцяло на борсовия сегмент „Пазар ден напред“. Припомняме, че именно това е и сегментът, признат от ЕК и българското законодателство за определяне на референтна пазарна цена за изминали периоди. В допълнение, ако НЕК ЕАД адекватно структурира пакетни краткосрочни продукти – като седмични пикови продукти около 5МВт (следвайки, примерно, профила на малките фотоволтаични инсталации), продукти с различни (+) отклонения и т.н., малки обеми (кумулативно до 15-20%) могат да бъдат предлагани и на платформата за двустранно договаряне. Така ще се избегнат възможностите за пазарни манипулации, на каквито сме били нееднократно свидетели.

С УВАЖЕНИЕ,
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
Председател на УС на БТПП Ротационен председател на АОБР за 2019 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ